Grafinės technologijos

Suteikiamas išsilavinimas

Medžiagų technologijų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijos

Forma – nuolatinės studijos (NL), ištęstinės studijos (I).
Trukmė – NL 3 metai (6 semestrai), I 4 metai (8 semestrai).
Šakos: ikispaustuvinių procesų technologija, spaudos technologija.

Ugdomi gebėjimai

  • apdoroti rankraščius bei grafinius vaizdus kompiuterinėmis leidybos programomis;
  • rinkti, redaguoti, maketuoti tekstus ir grafinę medžiagą kompiuteriu;
  • paruošti tekstą ir iliustracijas spaudai;
  • organizuoti leidybos padalinių darbą, poligrafijos leidinių reklamą bei prekybą;
  • paruošti leidinius spausdinimui;
  • parinkti popieriaus rūšį ir formatą;
  • atlikti formų gamybos, spaudos ir apdailos darbus;
  • parinkti įrengimus įvairių leidinių spausdinimui bei apdailai.

Veiklos sritys

Absolventai gali dirbti leidyklose, spaustuvėse, reklamos agentūrose ir įrangą rinkai tiekiančiose įmonėse – apdoroti poligrafinį popierių, dažus, kitas poligrafines medžiagas.

Kur studijuosite

Kauno kolegijos Technologijų fakultetas
Pramonės pr. 22, LT-50468 Kaunas
Tel. (8 37) 452 739

Eil. nr. Dalykai ECTS
I semestras (16 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Filosofija 6
2. Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 3
3. Fizika 3
4. Matematika 1 6
5. Informacijos technologijos leidyboje 1 6
6. Spaudos technologijų įvadas 3
7. Grafinis dizainas 1 3
&nbsp Fizinis aktyvumas
Įvadas į studijas
II semestras (12 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.; 4 savaitės praktika)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Chemija 6
2. Matematika 2 3
3. Informacijos technologijos leidyboje 2 3
4. Techninis redagavimas ir leidyba 3
5. Teisės pagrindai 3
6. Grafinis dizainas 2 6
7. Įvadinė specialybės praktika 6
Fizinis aktyvumas
III semestras (16 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Užsienio kalba 3
2. Inžinerinė grafika 3
3. Mechanika 6
4. Leidybos technologijos 1 6
5. Spaudos technologijos 1 3
6. Spaudos medžiagų chemija 6
7. Vaizdų apdorojimas 3
Fizinis aktyvumas
IV semestras (8 savaitės paskaitos; 2 savaitės egz.; 10 savaičių praktika)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Automatikos pagrindai 3
2. Leidybos technologijos 2 3
3. Spaudos technologijos 2 3
4. Ekonomika 1 3
5. Technologinė praktika 6
6. Gamybinė-technologinė praktika 9
× Fizinis aktyvumas
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų)
7. Užsienio kalba (anglų) 3
8. Skaitmeninė fotografija 3
V semestras (10 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.; 6 savaitės praktika)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Rinkodaros pagrindai 3
2. Ekonomika 2 3
3. Vadyba 3
4. Baigiamoji praktika 9
Specializacija 1: ikispaustuvinių procesų technologija
5. Maketavimas 1 6
6. Reklama 3
Specializacija 2: spaudos technologija
7. Spausdinimo technologijos 1 6
8. Spaustuvių įrengimai 1 3
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų)
9. Knygos menas 3
10. Dokumentų apsaugos technologijos 3
VI semestras (8 savaitės paskaitos; 4 savaitės egz.; 8 savaitės baig. darbas)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Žmogaus sauga 3
2. Baigiamasis darbas 12
Specializacija 1: ikispaustuvinių procesų technologija
3. Elektroninės leidybos pagrindai 6
4. Maketavimas 2 6
Specializacija 2: spaudos technologija
5. Spausdinimo technologijos 2 6
6. Spaustuvių įrengimai 2 3
7. Specialios technologijos 3
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų)
8. Žurnalistikos įvadas 3
9. Psichologijos pagrindai 3

Eil. nr. Dalykai ECTS
I semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Filosofija 6
2. Lietuvių kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 3
3. Matematika 1 6
4. Informacijos technologijos leidyboje 1 3
5. Spaudos technologijų įvadas 3

Įvadas į studijas
II semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Užsienio kalba 6
2. Matematika 2 3
3. Fizika 3
4. Informacijos technologijos leidyboje 2 6
5. Įvadinė specialybės praktika 6
III semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Chemija 6
2. Inžinerinė grafika 3
3. Mechanika 3
4. Techninis redagavimas ir leidyba 3
5. Teisės pagrindai 3
6. Grafinis dizainas 1 3
IV semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Leidybos technologijos 1 3
2. Spaudos technologijos 1 3
3. Spaudos medžiagų chemija 3
4. Grafinis dizainas 2 6
5. Vaizdų apdorojimas 1 3
6. Technologinė praktika 6
V semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Automatikos pagrindai 3
2. Leidybos technologijos 2 6
3. Spaudos technologijos 2 3
4. Rinkodaros pagrindai 3
5. Ekonomika 1 3
6. Vaizdų apdorojimas 2 3
VI semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Ekonomika 2 3
2. Vadyba 3
3. Gamybinė-technologinė praktika 9
Specializacija 1: ikispaustuvinių procesų technologija
4. Maketavimas 1 3
5. Reklama 3
Specializacija 2: spaudos technologija
6. Spausdinimo technologijos 1 6
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų)
7. Užsienio kalba (anglų) 3
8. Skaitmeninė fotografija 3
VII semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Žmogaus sauga 3
2. Baigiamoji praktika 9
Specializacija 1: ikispaustuvinių procesų technologija
3. Maketavimas 2 6
Specializacija 2: spaudos technologija
4. Spausdinimo technologijos 2 3
5. Spaustuvių įrengimai 1 3
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų)
6. Knygos menas 3
7. Dokumentų apsaugos technologijos 3
VIII semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Baigiamasis darbas 12
Specializacija 1: ikispaustuvinių procesų technologija
Elektroninės leidybos pagrindai 6
2. Maketavimas 3 3
Specializacija 2: spaudos technologija
3. Spausdinimo technologijos 3 3
4. Spaustuvių įrengimai 2 3
5. Specialios technologijos 3
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų)
6. Žurnalistikos įvadas 3
7. Psichologijos pagrindai 3