Multimedijos technologija

Suteikiamas išsilavinimas

Informatikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijos

Forma – nuolatinės studijos (NL), ištęstinės studijos (I).

Trukmė – NL 3 metai (6 semestrai), I 4 metai (8 semestrai).

Ugdomi gebėjimai

  • analizuoti multimedijos producijos poreikius ir sukurti jos koncepciją;
  • parengti multimedijos produkto projektą ir sukurti produktą;
  • kurti ir publikuoti tinklapius, žinių saitynus su interaktyviais multimedijos elementais;
  • kurti ir gaminti kompaktinius diskus (CD, DVD) su interaktyviais multimedijos elementais (audio, video);
  • kurti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką ir ją animuoti;
  • vizualizuoti ir simuliuoti procesus, modeliuoti gaminius;
  • kurti įmonės ar produkto multimedijos prezentaciją;
  • kurti ir publikuoti elektroninius leidinius.

Veiklos sritys

Absolventai gali dirbti reklamos ir marketingo įmonėse, telekomunikacijų bendrovėse, prekybos, turizmo, elektroninės leidybos įmonėse.

Kur studijuosite

Kauno kolegijos Technologijų fakultetas
Pramonės pr. 22, LT-50468 Kaunas
Tel. (8 37) 452 739

Eil. Nr Dalykai / Subjects ECTS
I semestras (16 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.)
I semester (16 weeks lectures; 4 weeks exams)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai / Main subjects
1. Filosofija / Philosophy 6
2. Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas / Professional Lithuanian and Document Management 3
3. Fizika 1 / Physics 1 3
4. Matematika 1 / Mathematics 1 6
5. Informacijos technologijos leidyboje 1 / IT in Publishing 1 6
6. Grafinis dizainas 1 / Graphic design 1 6

Fizinis aktyvumas / Physical activity

Įvadas į studijas / Introduction to studies
II semestras (12 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.; 4 savaitės praktika)
II semester (12 weeks lectures; 4 weeks exams; 4 weeks practice)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai / Main subjects
1. Anglų kalba / English Language 6
2. Fizika 2 / Physics 2 3
3. Matematika 2 / Mathematics 2 3
4. Informacijos technologijos leidyboje 2 / IT in Publishing 2 3
5. Kompiuterinė grafika 1 / Computer graphics 1 6
6. Grafinis dizainas 2 / Graphic design 2 3
7. Informacijos komunikacinės technologijos (praktika) / Information Communication Technologies (practice) 6

Fizinis aktyvumas / Physical activity
III semestras (16 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.)
III semester (16 weeks lectures; 4 weeks exams)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai / Main subjects
1. Duomenų bazių valdymo sistemos / Database Management Systems 3
2. Kompiuterinė grafika 2 / Computer graphics 2 3
3. Programavimas 1 / Programming 1 6
4. Rinkodaros planavimas ir valdymas / Marketing planning and management 6
5. Vadyba / Business management 3
6. Elektroninė leidyba 1 / Electronic publishing 1 6
7. Video ir audio technologija 1 / Video and audio technology 1 3

Fizinis aktyvumas / Physical activity
IV semestras (8 savaitės paskaitos; 2 savaitės egz.; 10 savaičių praktika)
IV semester (8 weeks lectures; 2 weeks exams; 10 weeks practice)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai / Main subjects
1. Programavimas 2 / Programming 2 3
2. Verslo ekonomika / Business economics 3
3. Elektroninė leidyba 2 / Electronic publishing 2 3
4. Multimedijos produkto kūrimas 1 (praktika) / Multimedia product design 1 (practice) 9
5. Multimedijos produkto kūrimas 2 (praktika) / Multimedia product design 2 (practice) 6
6. Video ir audio technologija 2 / Video and audio technology 2 3

Fizinis aktyvumas / Physical activity
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų) /
Optional subjects (one of the following)
7. Užsienio kalba (anglų) / Foreign language (English) 3
8. Skaitmeninė fotografija / Digital photography 3
V semestras (12 savaičių paskaitos; 2 savaitės egz.; 6 savaitės praktika)
V semester (12 weeks lectures; 2 weeks exams; 6 weeks practice)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai / Main subjects
1. Medija komunikacija 1 / Media communication 1 6
2. Vizualizacija ir moduliavimas / Visualisation and modeling 3
3. Baigiamoji praktika / Final practice 9
4. Dvimatė animacija / 2D animation 6
5. Video ir audio technologija 3 / Video and audio technology 3 3
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų) /
Optional subjects (one of the following)
6. Knygos menas / Book design 3
7. Dokumentų apsaugos technologijos / Document security technologies 3
VI semestras (8 savaitės paskaitos; 4 savaitės egz.; 8 savaitės baig. darbas)
VI semester (8 weeks lectures; 4 weeks exams; 8 weeks final project)
Pagrindiniai ir privalomi dalykai / Main subjects
1. Žmogaus sauga / Human safety 3
2. Medija komunikacija 2 / Media communication 2 3
3. Teisės pagrindai / Basics of law 3
4. Baigiamasis darbas / Final project 12
5. Skaitmeninės spaudos technologija / Digital printing technology 3
6. Trimatė animacija / 3D animation 3
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų) /
Optional subjects (one of the following)
7. Žurnalistikos įvadas / Introduction to journalism 3
8. Psichologijos pagrindai / Basics of psychology 3

Eil. nr. Dalykai ECTS
I semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Filosofija 6
2. Lietuvių kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 3
3. Matematika 1 6
4. Informacijos technologijos leidyboje 1 6

Įvadas į studijas
II semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Anglų kalba 6
2. Matematika 2 3
3. Informacijos technologijos leidyboje 2 3
4. Grafinis dizainas 1 6
5. Informacijos komunikacinės technologijos (praktika) 6
III semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Fizika 1 3
2. Duomenų bazių valdymo sistemos 3
3. Kompiuterinė grafika 1 6
4. Elektroninė leidyba 1 6
5. Grafinis dizainas 2 3
IV semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Fizika 2 3
2. Kompiuterinė grafika 2 3
3. Programavimas 1 6
4. Rinodaros planavimas ir valdymas 6
5. Elektroninė leidyba 2 3
6. Video ir audio technologija 1 3
V semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Programavimas 2 3
2. Vadyba 3
3. Multimedijos produkto kūrimas 1 (praktika) 9
4. Dvimatė animacija 1 3
5. Video ir audio technologija 2 3
VI semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Verslo ekonomika 3
2. Vizualizacija ir modeliavimas 3
3. Multimedijos produkto kūrimas 2 (praktika) 6
4. Dvimatė animacija 2 3
5. Skaitmeninės spaudos technologija 3
6. Video ir audio technologija 3 3
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų)
7. Užsienio kalba (anglų) 3
8. Skaitmeninė fotografija 3
VII semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Medija komunikacija 1 6
2. Baigiamoji praktika 9
3. Trimatė animacija 3
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų)
6. Knygos menas 3
7. Dokumentų apsaugos technologijos 3
VIII semestras
Pagrindiniai ir privalomi dalykai
1. Žmogaus sauga 3
2. Medija komunikacija 2 3
3. Teisės pagrindai 3
4. Baigiamasis darbas 12
Laisvai pasirenkmi dalykai (vienas iš išvardintų)
6. Žurnalistikos įvadas 3
7. Psichologijos pagrindai 3

No. Courses ECTS
Compulsory Courses
1. Multimedia Product Development Project 6
2. Web Development 4
3. Project Management and Communication 4
Sub-total 14
Optional Courses 1
10 ECTS to be chosen out of 26
1. Visualisation 4
2. Vector Graphics 4
3. Raster Graphics 4
4. Interaction Development 3
5. Dynamic WebPages 3
6. Database Management 6
7. Video and Motion Graphics 6
8. Animation 6
9. Video Production 6
Sub-total 10 / 26
Optional Courses 2 6 ECTS to be chosen out of 18
1. English Language 3
2. Mathematics 1 3
3. Mathematics 2 3
4. Technology of Digital Printing 3
5. 3D Graphics 3
6. Lithuanian Language and Culture 3
Sub-total 6 / 18
Total 30 / 58