Grafinės technologijos

Suteikiamas išsilavinimas

Medžiagų technologijų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijos

Forma – nuolatinės studijos (NL), ištęstinės studijos (I).
Trukmė – NL 3 metai (6 semestrai), I 4 metai (8 semestrai).
Šakos: ikispaustuvinių procesų technologija, spaudos technologija.

Ugdomi gebėjimai

  • apdoroti rankraščius bei grafinius vaizdus kompiuterinėmis leidybos programomis;
  • rinkti, redaguoti, maketuoti tekstus ir grafinę medžiagą kompiuteriu;
  • paruošti tekstą ir iliustracijas spaudai;
  • organizuoti leidybos padalinių darbą, poligrafijos leidinių reklamą bei prekybą;
  • paruošti leidinius spausdinimui;
  • parinkti popieriaus rūšį ir formatą;
  • atlikti formų gamybos, spaudos ir apdailos darbus;
  • parinkti įrengimus įvairių leidinių spausdinimui bei apdailai.

Veiklos sritys

Absolventai gali dirbti leidyklose, spaustuvėse, reklamos agentūrose ir įrangą rinkai tiekiančiose įmonėse – apdoroti poligrafinį popierių, dažus, kitas poligrafines medžiagas.

Kur studijuosite

Kauno kolegijos Technologijų fakultetas
Pramonės pr. 22, LT-50468 Kaunas
Tel. (8 37) 452 739

Studijuojami dalykai

1 semestras

I semester (16 weeks lectures; 4 weeks exams.)

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Filosofija / Philosophy 6
2. Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas / Contemporary Lithuanian 3
3. Fizika / Physics 3
4. Matematika 1 / Mathematics 1 6
5. Informacinės technologijos 1 / IT 1 6
6. Grafinių technologijų įvadas / Introduction into Printing Technologies 3
7. Grafinis dizainas 1 / Graphic Design 1 3
Fizinis aktyvumas / Physical Training
Introduction in Studies

II semestras

12 weeks lectures; 4 weeks exams; 4 weeks practice.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Chemija / Chemistry 6
2. Matematika 2 / Mathematics 2 3
3. Informacijos technologijos leidyboje 2 / IT in publishing 2 3
4. Techninis redagavimas ir leidyba / Technical Editing and Publishing 3
5. Teisės pagrindai / Basics of Law 3
6. Grafinis dizainas 2 / Graphic Design 2 6
7. Įvadinė specialybės praktika / Introductory Specialty Practice 6
Fizinis aktyvumas / Physical Training

III semestras

16 weeks lectures; 4 weeks exams.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Užsienio kalba / Foreign Language 6
2. Inžinerinė grafika / Engineering Graphics 3
3. Inžinerinė grafika / Engineering Graphics 3
4. Leidybos technologijos 1 / Publishing Technology 1 6
5. Grafinių medijų technologijos 1 / Graphic Media Technology 1 3
6. Spaudos medžiagos / Printing Materials 3
7. ĮKompiuterinė grafika / Computer graphics 6
Fizinis aktyvumas / Physical Training

IV semestras

8 weeks lectures; 2 weeks exams.; 10 practice.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Leidybos technologijos 2 / Publishing Technology 2 3
2. Grafinių medijų technologijos 2 / Graphic Media Technology 2 6
3. Ekonomika 1 / Economics 1 3
4. Technologinė praktika / Technological Practice 6
5. Gamybinė-technologinė praktika / Industrial-technological Practice 9
Fizinis aktyvumas / Physical Training
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
6. Užsienio kalba (anglų) / Foreign Language (English) 3
7. Skaitmeninė fotografija / Digital Photography 3

V semestras

10 weeks lectures; 4 weeks exams; 6 weeks practice.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Rinkodaros pagrindai / Basics of Marketing 3
2. Ekonomika 2 / Economics 2 3
3. Vadyba / Management 3
4. Baigiamoji praktika / Final Practice 9
5. Grafinio produkto kūrimas 1 / Graphic Product Development 1 6
6. Spaudos technologijos 1 / Product technologies 1 3
7. Knygos menas / Book publishing 3
8. Dokumentų apsaugos technologijos / Document Security Technologies 3

VI semestras

8 weeks lectures; 4 weeks exams; 8 weeks final project.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Žmogaus sauga / Human Safety 3
2. Baigiamasis darbas / Final Project 12
3. Grafinio produkto kūrimas 2 / Graphic Product Development 2 3
4. Spaudos technologijos 2 / Printint Technology 2 6
5. Pospaudiminės ir apdailos technologijos / Postpress and Finishing technologies 3
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
6. Žurnalistikos įvadas / Introduction to Journalism 3
7. Psichologijos pagrindai / Basics of Psychology 3