Kūrybinių Industrijų Technologijos

Kvalifikacinis laipsnis: Technologijų mokslų profesinis bakalauras.
Studijų forma – nuolatinės studijos (NL).
Trukmė – 3 metai (6 semestrai).

Apie studijų programą

Kūrybinių industrijų technologijų studijų programa – pirmoji technologijos studijų krypčių grupės medžiagų technologijų krypties koleginių studijų programa. Ši programa apima virtualių (skaitmeninių) ir materialių (fizinių) kūrybinių industrijų produktų kūrimo procesus.

Kūrybinių industrijų technologijų studijų programos tikslas – parengti kūrybiškai mąstančius technologijos mokslų profesinius bakalaurus, turinčius kūrybinių industrijų (reklamos, leidybos, grafinių ir skaitmeninių medijų) produktų kūrimo ir gamybos žinių, gebančius sukurti ir įdiegti kokybiškus ir konkurencingus virtualius ir materialius produktus bei įgyvendinti reklamos projektus, taikyti medžiagas, įrangą ir priemones, analitinius ir modeliavimo metodus produktų kūrimui ir technologinių procesų optimizavimui bei gebančius suprasti ir įvertinti technologinių reklamos kūrimo procesų poveikį visuomenei ir komercinei aplinkai.

Karjeros galimybės

Kūrybinių industrijų technologijų specialistai gebės sėkmingai integruotis į darbo rinką skaitmeninių ir materialių kūrybinių industrijų produktų kūrimo srityje, vystyti kūrybinius reklamos, leidybos, skaitmeninių ir grafinių medijų projektus, dirbti kūrėjų komandoje ar jai vadovauti reklamos kūrimo, dizaino, gamybos, marketingo, spaudos, įvairaus profilio IT ir skaitmeninių medijų įmonėse.

Studijų užsienyje galimybės

Siūlomos dalinės 1-2 semestrų studijos ir praktika, taip pat – ir patirtis dalyvaujant intensyviuose projektuose Danijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Portugalijoje, Turkijoje, Izraelyje ir daugelyje kitų šalių.

Studijuojami dalykai

1 semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Filosofija 6
2. Specialybės kalbos kultūra 3
3. Fizika 1 3
4. Matematika 1 / Mathematics 1 3
5. Grafinis dizainas 1 3
6. Informacijos technologijos 1 6
7. Medijų rinka ir technologijos 6
Fizinis aktyvumas / Physical Training
Studijų įvadas / Introduction in Studies

II semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Kompiuterinė grafika ir maketavimas 1, 2 6
2. Matematika 2 3
3. Informacijos technologijos 2 3
4. Grafinis dizainas 2 6
5. Chemija 6

III semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Grafinių medijų technologijos 1,2 3
2. Kompiuterinė grafika 6
3. Žurnalistikos pagrindai 6
4. Spaudos medžiagos 3
5. Skaitmeninių medijų technologijos 6

IV semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Grafinių medijų technologijos 1,2 3
2. Teisės pagrindai 3
3. Elektroninė leidyba 6
4. Medijų produktų kūrimo praktika 6
5. Medijų technologijų praktika 9

V semestras

Privalomi dalykai Kreditai (ETC)
1. Medijų verslo kūrimas ir valdymas 9
2. Baigiamoji praktika 9
3. Medijų produktų kūrimas 1, 2 6
4. Medijų produktų gamyba 1, 2 3

VI semestras

Privalomi dalykai Kreditai (ETC)
1. Žmogaus sauga 3
2. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 12
3. Medijų produktų kūrimas 1, 2 3
4. Medijų produktų gamyba 1, 2 6
5. Skaitmeninių medijų produktų publikavimas 3