Vizitas į Daniją – bendradarbiavimui stiprinti

Paskelbta 23 lapkričio, 2011

Vizitas į Danija – pasisemti gerosios patirties studijų kokybės užtikrinime bei stiprinti bendradarbiavimą realizuojant multimedijos studijų krypties programas

Šių metų lapkričio 14-18 dienomis Technologijų fakulteto projektų koordinatorius Marius Bobina bei to paties fakulteto Medijų technologijų katedros dėstytojas Alfredas Macijauskas viešėjo Danijoje, Odensėje, vienoje seniausių Kauno kolegijos užsienio partnerių institucijų – Syddansk Erhverskole (SDE). SDE kartu su kitomis trim aukštajį išsilavinimą teikiančiomis institucijomis yra apsijungusi į Lillebelt Academy of Professional Higher Education, kuri yra didžiausia verslo akademija Danijos pietuose.

Marius Bobina stažavosi SDE Kokybės valdymo skyriuje, įgyvendinant, šiuo metu kolegijoje realizuojamo projekto “Kauno kolegijos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas“ veiklas, susipažino su institucijos kokybės valdymo sistema bei patirtimi užtikrinant studijų kokybę. Mokymus pravedė buvusi Kokybės skyriaus vedėja Pernille Damgaard, šiuo metu dirbanti kokybės skyriuje bei atsakinga už darbuotojų darbo aplinką ir saugą.

Alfredas Macijauskas skaitė paskaitas tarptautinės Multimedijos dizaino ir komunikacijos programos studentams, iš kurių net 5 yra Kauno kolegijos Multimedijos technologijų studijų programos studentai, studijuojantys ten pagal Erasmus mainų programą. SDE taip pat šiuo metu studijuoja ir Kompiuterinių tinklų administravimo programos studentas.

Kolegijos dėstytojas ir Projektų koordinatorius dalyvavo susitikime su Tarptautinių ryšių ir inovacijų skyriaus projektų vadovu Henrik Hjorth taip pat susitiko su Multimedijos dizaino ir komunikacijos programos vadovu Michael Lundorff-Hansen bei programoje dirbančiais dėstytojais: Elisabeth Agerbæk , Morten Lassen, Karre Jorgensen. Susitikimų tikslas yra tolimesnio bendradarbiavimo tarp giminingų (Multimedijos technologijų ir Multimedis dizaino ir komunikacijos) studijų programų vystymas siekiant formalizavimo ir dvigubo diplomo.

Tarp šių giminingų programų bendradarbiavimas yra itin glaudus ir abipusis, iš kolegijos kas met išsiunčiama 10- 15 studentų į partnerių programą, danų dėstytojai skaito paskaitas ir dalyvauja Multimedijos technologijos studentų diplominių darbų gynimuose.