Grafinių vartotojo sąsajų kūrimas (UX/UI)

Profesinės veiklos galimybės

Grafinių vartotojų sąsajų kūrimo studijų programa sukurta, siekiant paruošti informatikos inžinerijos specialistus, gebančius atlikti vartotojų patirties analizes, su vartotojų sąsajomis susijusias dizaino ir kūrimo veiklas bei kurti žiniatinklio svetaines įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems tiksliniams vartotojams. Grafinių vartotojų sąsajų kūrėjai, baigę šią studijų programą, turi informacinių technologijų, grafinio dizaino, kompiuterinės grafikos, programavimo žinių ir geba dirbti su pažangiomis informacinėmis technologijomis bei individualiai komunikuoti su vartotojais, aiškinantis jų poreikius, turimus lūkesčius ir keliamus reikalavimus.

Tolesnių studijų galimybės

Studijas baigę asmenys galės dirbti grafinių vartotojų sąsajų kūrėjais, žiniatinklio grafikos dizaineriais, žiniatinklio svetainių kūrėjais įvairiose informacinių ryšio technologijų sektoriaus, skaitmeninių medijų, reklamos ir kitose Lietuvos ir užsienio įmonėse.

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsite

  • surinkti ir valdyti informaciją apie turimus vartotojų poreikius ir lūkesčius bei keliamus reikalavimus, taikant vartotojų stebėjimo, testavimo, dėmesio sekimo ir kitas technologines priemones;
  • kurti vartotojo patyrimo ir dizaino specifikacijas, taikant technologinius, funkcinius, loginius apribojimus, parenkant navigacijos elementų pateikimo ir išdėstymo modelius;
  • spręsti vartotojo sąsajų kūrimo problemas, analizuojant ir įvertinant surinktus vartotojų poreikių, lūkesčių bei reikalavimų duomenis;
  • kurti sistemos vartotojo sąsajos vaizdą, taikant technologinius, funkcinius, loginius apribojimus, navigacijos modelio ir stiliaus bei naudojimo principų taikymo reikalavimus;
  • kurti sistemos vartotojo sąsajos eskizą, naudojant dizaino kūrimo priemones;
  • kurti interneto produktus, naudojant dizaino ir programavimo priemones;
  • profesionaliai komunikuoti lietuvių ir užsienio kalbomis su vartotojų sąsajų kūrėjais, dizaineriais, programuotojais, duomenų analitikais.

Bazinė informacija

Studijų krypties grupė: Informatikos mokslai
Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
Studijų forma: nuolatinė (1,5 metų)
Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių
Organizuoja: Technologijų fakultetas
Kvalifikacinis laipsnis: Vartotojų sąsajų kūrėjo, LTKS V lygis

Studijuojami dalykai (Nuolatinės studijos)

1 semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
Profesinė anglų kalba 5
Grafinės vartotojo sąsajos kūrimo pagrindai 5
Grafinės vartotojo sąsajos kūrimo įrankiai 5
Grafinės vartotojo sąsajos programavimas 5
Vartotojo sąsajų projektavimas ir patirties kūrimas (UX/UI) 5
Vartotojo sąsajų naudojamumo ir prieinamumo tyrimas 5

II semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
Prisitaikančio dizaino kūrimas 10
Serverio programavimo technologijos 5
Praktika: grafinių vartotojų sąsajų kūrimas ir testavimas 15

III semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
IT projektų valdymas 3
Ergonomika ir darbų sauga 2
Taikomasis projektas 10
Praktika: Grafinių vartotojo sąsajų eskizo kūrimas 15