Studijų kokybė

Grafinių ir skaitmeninių medijų studijų programa

Programos tikslas – rengti specialistus, mokančius kurti leidinių projektus, maketus, paruošti leidinių tekstinę bei grafinę informaciją, atlikti techninį jų redagavimą, parengti leidinius spausdinimui arba publikavimui kitose medijose, parinkti reikiamas medžiagas, apskaičiuoti gamybos sąnaudas, planuoti bei organizuoti techologinius procesus, vertinti procesų ir produktų kokybę.

Programos rezultatai:

 1. Sukurti įvairių tipų leidinių projektus, maketus, taikant specialias leidybos programines priemones.
 2. Parengti tekstinę informaciją bei vektorinės ar taškinės grafikos iliustracijas spausdinimui arba publikavimui kitose terpėse.
 3. Pritaikyti techninio redagavimo reikalavimus bei leidybos (spaudos) standartus.
 4. Parengti leidinį spausdinimui įvertinant spaudos būdą, įrenginių technines bei medžiagų technologines savybes.
 5. Parengti ir publikuoti e.leidinius
 6. Projektuoti spausdinimo ir pospaudybinius procesus
 7. Įvertinti procesų ir produktų kokybę
 8. Parinkti poligrafines medžiagas, apskaičiuoti sąnaudas.
 9. Suplanuoti, organizuoti ir valdyti leidybos ir spaudos procesus.
 10. Komunikuoti su rinkos dalyviais; dirbti komandoje.

Multimedijos technologijos studijų programa

Programos tikslas – rengti specialistus, gebančius vertinti multimedijos produktų ar skaimeninės komunikacijos poreikį rinkoje bei su juo susijusio verslo galimybes, kurti ir pagrįsti naujų produktų koncepcijas, projektuoti, kurti ir diegti kokybiškus bei konkurencingus rinkos poreikius tenkinančius produktus, produktų kompleksus, sistemas ir sprendimus.

Programos rezultatai:

 1. Ištirti ir išanalizuoti informacijos technologijos, multimedijos bei skaitmeninės komunikacijos rinką
 2. Išanalizuoti, įsisavinti ir pritaikyti multimedijos produktų kūrimo technologijas
 3. Iškelti kūrybiškas sprendimų idėjas ir jas įgyvendinti
 4. Parengti multimedijos produkto/sistemos techninę užduotį
 5. Parengti ir apdoroti multimedijos produkto kūrimui reikalingą tekstinę, grafinę, vaizdo, garso informaciją
 6. Suprojektuoti ir sukurti multimedijos produktus, įdiegti produktų kūrimo sistemas
 7. Ištestuoti produktus, išanalizuoti jų atitikimą standartams, suderinamumą ir tinkamumą, juos optimizuoti
 8. Pristatyti ir pateikti vartotojui (publikuoti) produktus įvairiose terpėse
 9. Suplanuoti, organizuoti ir valdyti multimedijos produktų kūrimo procesus
 10. Komunikuoti su rinkos dalyviais, dirbti komandoje