Vizualinės komunikacijos inžinerija

Profesinės veiklos galimybės

Baigę šią studijų programą absolventai sieks karjeros vizualinės komunikacijos dizaino ir inžinerijos srityse, kurs vizualinės komunikacijos gaminių – įvairių leidinių, reklamos produktų, pakuočių dizainą ir vystys jų gamybos procesus parinkdami medžiagas, įrangą bei technologijas.
Panaudodami įgytas plataus spektro tarpdalykines vizualinės komunikacijos produktų dizaino ir gamybos žinias, absolventai galės dirbti įvairiose Lietuvos ir užsienio šalių grafikos, dizaino, reklamos kūrimo, leidybos, spaudos įmonėse, taip pat žiniasklaidos sektoriuje – grafinių ir skaitmeninių medijų, informacinių technologijų įmonėse, kt.
Kadangi studijų programa yra tarpkryptinė ir apjungia inžinerijos ir dizaino studijas, absolventai įgis svarbią galimybę rinktis asmeninę karjerą tarp vizualinės komunikacijos produktų dizaino ir inžinerinių sprendimų vystymo.

Tolesnių studijų galimybės

Baigus šią studijų programą, absolventai gali toliau tęsti studijas magistrantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose inžinerijos, komunikacijos arba dizaino krypties studijų programose. Ši studijų programa yra parengta vadovaujantis įvairių Europos ir pasaulio šalių studijų patirtimi realizuojant vizualinės komunikacijos inžinerijos ir dizaino studijas, tame tarpe – ir tiesiogiai dalyvaujant specialistams iš Kalifornijos valstybinio politechnikos universiteto (CalPoly) Jungtinėse Amerikos Valstijose. Įvertinus ilgametę bendradarbiavimo patirtį su Kanados, Belgijos, Vokietijos, Portugalijos, Graikijos, Italijos, Vengrijos ir kt. šalių aukštosiomis mokyklomis, visose jose galima tęsti studijas magistrantūroje, atlikti podiplomines stažuotes ir išnaudoti kitas tarptautines galimybes.

Pagrindiniai įgūdžiai: ką sugebėsite

Vertinsite vizualinės komunikacijos produktų dizaino tendencijas ir kursite šių produktų dizainą naudodami profesionalias kompiuterines programas (Adobe CC paketas, EskoGraphics, kt.)
Taikysite dizaino žinias, vizualines raiškos priemones, naujausias technologijas bei programinę įrangą kuriant vizualinės komunikacijos produktus ir projektus.
Spręsite vizualinės komunikacijos produktų gamybos uždavinius parenkant tinkamus metodus, medžiagas bei eksperimentinę ir gamybos įrangą.
Organizuosite vizualinės komunikacijos produktų kūrimo ir/ar gamybos padalinio darbą, remiantis inžinerinės veiklos principais.

Vieta studijų krypčių reitinge

2022 m. sudarytame kolegijų studijų krypčių reitinge užimama 1 vieta.

Bazinė informacija

Studijų krypties grupė: Inžinerijos mokslai
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Studijų forma: nuolatinė (3 metai)
Kalbos, kuriomis dėstoma: lietuvių
Organizuoja: Technologijų fakultetas
Kvalifikacinis laipsnis: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Studijuojami dalykai

1 semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Komunikacijos filosofija 6
2. Matematika 6
3. Informacijos technologijos 6
4. Vizualinės komunikacijos pagrindai 6
5. Grafinis dizainas 6
Fizinis aktyvumas / Physical Training
Studijų įvadas / Introduction in Studies

II semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Profesinės kalbos kultūra 3
2. Specialybės anglų kalba 6
3. Vizualaus produkto dizainas (2D) 6
4. Statistika ir duomenų apdorojimas 3
5. Kompiuterinė grafika (2D) 6
6. Pažintinė praktika 6

III semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Vizualaus produkto dizainas (3D) 6
2. Medžaigotyra 6
3. Pakuotės ir reklamos projektavimas 6
4. Teisės pagrindai 3
5.Fizika 3
6. Spaudos technologijos 6

IV semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Elektroninė leidyba ir skaitmeninis dizainas 6
2. Skaitmeninės spaudos technologijos 3
3. Automatinės sistemos 6
4. Kūrybinė gamybinė praktika 6
5. Gamybinė technologinė praktika 6
6. Kūrybiškas problemų sprendimas (LPD) 3

V semestras

Privalomi dalykai Kreditai (ETC)
1. Vizualinių komunikacijų verslo valdymas 9
2. Įmonių technologinis projektavimas 3
3. Gamybos procesai ir įrengimai 6
4. Gamybos ir apdailos technologijos 6
5.Taikomųjų tyrimų metodologija 3
6. Medijų ir informacinis raštingumas (LPD) 3

VI semestras

Privalomi dalykai Kreditai (ETC)
1. Žmogaus sauga ir aplinkosauga 3
2. Bendravimo psichologija (LPD) 3
3. Baigiamoji praktika 12
4. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas 12