Multimedijos technologija

Suteikiamas išsilavinimas

Informatikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijos

Forma – nuolatinės studijos (NL), ištęstinės studijos (I).

Trukmė – NL 3 metai (6 semestrai), I 4 metai (8 semestrai).

Ugdomi gebėjimai

  • analizuoti multimedijos producijos poreikius ir sukurti jos koncepciją;
  • parengti multimedijos produkto projektą ir sukurti produktą;
  • kurti ir publikuoti tinklapius (UX/UI), žinių saitynus su interaktyviais multimedijos elementais;
  • kurti ir gaminti kompaktinius diskus (CD, DVD) su interaktyviais multimedijos elementais (audio, video);
  • kurti dvimatę ir trimatę kompiuterinę grafiką ir ją animuoti;
  • vizualizuoti ir simuliuoti procesus, modeliuoti gaminius;
  • kurti įmonės ar produkto multimedijos prezentaciją;
  • kurti ir publikuoti elektroninius leidinius.

Veiklos sritys

Absolventai gali dirbti reklamos ir marketingo įmonėse, telekomunikacijų bendrovėse, prekybos, turizmo, elektroninės leidybos įmonėse.

Kur studijuosite

Kauno kolegijos Technologijų fakultetas
Pramonės pr. 22, LT-50468 Kaunas
Tel. (8 37) 452 739

Studijuojami dalykai (Nuolatinės studijos)

1 semestras

16 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Filosofija / Philosophy 6
2. Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas / Professional Lithuanian and Document Management 3
3. Fizika 1 / Physics 1 3
4. Matematika 1 / Mathematics 1 6
5. Informacijos technologijos leidyboje 1 / IT in Publishing 1 6
6. Grafinis dizainas 1 / Graphic design 1 6
Fizinis aktyvumas / Physical Training
Introduction in Studies

II semestras

12 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.; 4 savaitės praktika

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Anglų kalba / English Language 6
2. Fizika 2 / Physics 2 3
3. Matematika 2 / Mathematics 2 3
4. Informacijos technologijos leidyboje 2 / IT in Publishing 2 3
5. Kompiuterinė grafika 1 / Computer graphics 1 6
6. Grafinis dizainas 2 / Graphic design 2 3
7. Informacijos komunikacinės technologijos (praktika) / Information Communication Technologies (practice) 6
Fizinis aktyvumas / Physical Training

III semestras

16 savaičių paskaitos; 4 savaitės egz.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Duomenų bazių valdymo sistemos / Database Management Systems 3
2.Kompiuterinė grafika 2 / Computer graphics 2 3
3. Programavimas 1 / Programming 1 6
4. Rinkodaros planavimas ir valdymas / Marketing planning and management 6
5. Vadyba / Business management 3
6. Elektroninė leidyba 1 / Electronic publishing 1 6
7. Video ir audio technologija 1 / Video and audio technology 1 3
Fizinis aktyvumas / Physical Training

IV semestras

8 savaitės paskaitos; 2 savaitės egz.; 10 savaičių praktika

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Programavimas 2 / Programming 2 3
2. Verslo ekonomika / Business economics 3
3. Elektroninė leidyba 2 / Electronic publishing 2 3
4. Video ir audio technologija 2 / Video and audio technology 2 3
5. Multimedijos produkto kūrimas 1 (praktika) / Multimedia product design 1 (practice) 9
6. Multimedijos produkto kūrimas 2 (praktika) / Multimedia product design 2 (practice) 6
Fizinis aktyvumas / Physical Training
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
7. Užsienio kalba (anglų) / Foreign language (English) 3
8. Skaitmeninė fotografija / Digital photography 3

V semestras

12 savaičių paskaitos; 2 savaitės egz.; 6 savaitės praktika

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Medija komunikacija 1 / Media communication 1 6
2. Vizualizacija ir moduliavimas / Visualisation and modeling 3
3. Baigiamoji praktika / Final practice 9
4. Dvimatė animacija / 2D animation 6
5. Video ir audio technologija 3 / Video and audio technology 3 3
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
6. Knygos menas / Book design 3
7. Dokumentų apsaugos technologijos / Document security technologies 3

VI semestras

8 savaitės paskaitos; 4 savaitės egz.; 8 savaitės baig. darbas

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Žmogaus sauga / Human safety 3
2. Medija komunikacija 2 / Media communication 2 3
3. Teisės pagrindai / Basics of law 3
4. Baigiamasis darbas / Final project 12
5. Skaitmeninės spaudos technologija / Digital printing technology 3
6. Trimatė animacija / 3D animation 3
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
7. Žurnalistikos įvadas / Introduction to journalism 3
8. Psichologijos pagrindai / Basics of psychology 3

Studijuojami dalykai (Ištestinės studijos)

I semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Filosofija 6
2. Lietuvių kalbos kultūra ir dokumentų valdymas 3
3. Matematika 1 6
4. Informacijos technologijos leidyboje 1 6
Įvadas į studijas

II semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Anglų kalba 6
2. Matematika 2 3
3. Informacijos technologijos leidyboje 2 3
4. Grafinis dizainas 1 6
5. Informacijos komunikacinės technologijos (praktika) 6

III semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Fizika 1 3
2. Duomenų bazių valdymo sistemos 3
3. Kompiuterinė grafika 1 6
4. Elektroninė leidyba 1 6
5. Grafinis dizainas 2 3

IV semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Fizika 2 3
2. Kompiuterinė grafika 2 3
3. Programavimas 1 6
4. Rinkodaros planavimas ir valdymas 6
5. Elektroninė leidyba 2 3
6. Video ir audio technologija 1 3

V semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Programavimas 2 3
2. Vadyba 3
3. Multimedijos produkto kūrimas 1 (praktika) 9
4. Dvimatė animacija 1 3
5. Video ir audio technologija 2 3

VI semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Verslo ekonomika 3
2. Vizualizacija ir modeliavimas 3
3. Multimedijos produkto kūrimas 2 (praktika) 6
4. Dvimatė animacija 2 3
5. Skaitmeninės spaudos technologija 3
6. Video ir audio technologija 3 3
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
7. Užsienio kalba (anglų) 3
8. Skaitmeninė fotografija 3

VII semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Medija komunikacija 1 6
2. Baigiamoji praktika 9
3. Trimatė animacija 3
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
4. Knygos menas 3
5. Dokumentų apsaugos technologijos 3

VIII semestras

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Žmogaus sauga 3
2. Medija komunikacija 2 3
3. Teisės pagrindai 3
4. Baigiamasis darbas 12
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
5. Žurnalistikos įvadas 3
6. Psichologijos pagrindai 3