Tarptautinė medijų specialistų konferencija

Paskelbta 19 balandžio, 2012

Balandžio 18 d. Kauno kolegijoje vyko 5-oji jubiliejinė medijų specialistų mokslinė praktinė konferencija „Innovation in Publishing, Printing and Multimedia Technologies‘2012“.

Konferencijoje, kurią organizavo Medijų technologijų (MD) katedra, dalyvavo ir pranešimus skaitė Kauno technologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos Kūno kultūros akademijos mokslininkai, taip pat profesinio mokymo sektoriaus atstovė iš Kauno Buitinių paslaugų ir verslo mokyklos.

Kaip ir kiekvienais metais, konferencijoje dalyvavo Medijų katedros partneriai iš Rusijos, Vokietijos mokymo institucijų. Didelį susidomėjimą konferencija parodė Multimedijos technologijos programos studentai, būsimi Leidybos ir spaudos technologai bei tarptautinėje Multimedijos programoje studijuojantis jaunimas iš Portugalijos, Latvijos. Iš Vokietijos Dresdeno Media koledžo atvyko 8 studentai, kurie po konferencijos toliau tęs savo viešnagę kartu su MD katedros studentais ir dėstytojais dalyvaudami IP projekte.

Didelio klausytojų susidomėjimo sulaukė KTU atstovų pranešimas apie spausdinimą Brailio raštu ant įvairių pakuotės medžiagų, šių procesų technologinių parametrų, kokybės tyrimą. Apie vieną sparčiausiai besivystančių spaudos sričių – pakuotės gamybą bei jos dizaino ir projektavimo žingsnių integravimą į studijų procesą – kalbėjo ir pranešėja iš Maskvos.

Dr. Lina Šarlauskienė (ASU) pristatė susistemintą Lietuvos e-periodiką, kalbėjo apie sisteminimo kriterijus, dabartinių tekstinių e-dokumentų susiejimą su multimedijos elementais – video, audio, kt.

Lietuvos plaukimo čempionė, olimpietė dr. Birutė Statkevičienė (LKKA) skaitė pranešimą ir demonstravo multimedijos priemonių taikymo galimybes plaukimo mokymo procese. Ši pranešėja sulaukė ypatingai daug klausimų iš dalyvių – dėstytojų ir studentų.

MD katedros inžinierius Arūnas Liuiza skaitė pristatė HTML5 naudojimo galimybes e-puslapių kūrimui iPhone, iPad naudojant kompiuterinę grafiką, animaciją, taip pat pristatė inovatyvius mokymo metodus taikant simuliacinius žaidimus.

Auditorijos dėmesio sulaukė meninės krypties pranešimai apie tradicinių lietuvių tautinių simbolių naudojimą šiuolaikiniame dizaine, taip pat apie senųjų tautinių papročių pateikimą naudojant medijų priemones.

Konferencijos kulminacija – istorinio dokumentinio filmo „Pavergtųjų sukilimas“ apie 1941m. birželio sukilimą Lietuvoje pristatymas. „Istorinė rekonstrukcinė dokumentika – pakankamai brangus žanras, dar labai mažai išplėtotas Lietuvoje, kuris paprastai naudojamas, kai nėra išlikę autentiškų to laikotarpio fotografijų ar filmuotos medžiagos“, – pristatydamas filmo kūrimo proceso užkulisius pasakojo filmo režisierius Algis Kuzmickas.

Konferencijos dalyviai ir svečiai dėkojo MD katedros dėstytojai dr. Giedrei Rastauskienei, puikiai organizavusiai renginį ir išreiškė viltį susitikti sekančiais metais jau tradicine tapusioje 6-toje medijų specialistų konferencijoje.