Teminė paskaita Leidybos ir spaudos studentams

Paskelbta 29 lapkričio, 2012

Šių metų lapkričio 27 dieną leidybos ir spaudos technologijos I kurso studentams pravesta teminė spaudos technologijų įvado paskaita „Knyga visais laikais“. Paskaita vyko Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir Retų spaudinių skyriuje.Šios netradicinės paskaitos tikslas – suteikti žinių apie ryškiausius kiekvienos tautos kultūros paminklus – pirmąsis spausdintas knygas, apžvelgti daugiau nei pusės tūkstantmečio trukmės knygos leidybos ir spaudos raidą.

KAVB senųjų ir retų spaudinių fondą sudaro daugiau 215 000 dokumentų – XV a. – XIX a. pirmos pusės leidiniai. Vertingiausios jų eksponuojamos Knygos muziejuje, kitos, nemažiau vertingos, glaudžiasi saugyklose.

Paskaitos metu būsimieji leidybininkai ir technologai apžiūrėjo senųjų spaudinių ekspoziciją, aplankė retų spaudinių saugyklas, susipažino su senųjų leidinių teksto komponavimo bei iliustravimo specifika, įrišimo technika, kietviršių struktūra bei puošybos įvairove, superekslibrisų paskirtimi ir taikymu knygų puošyboje, knygų autografavimo fenomenu. Diskusijose buvo aptarti unikalūs Lietuvos leidybinę kultūrą atspindintys pavyzdžiai: senieji geografijos atlasai bei žemėlapiai, Lietuvos istoriografijos paminklai, kolegijų vadovėliai, nagrinėta mokyklinės knygos leidybos raida, nuo XVII – XVIII a. europinės lotyniškos knygos iki spaudos draudimo laikotarpio „graždankos“ir kontrafakcinių leidinių. Studentai domėjosi jų leidybos specifika ir geografija, turinio ypatumais.

Paskaitoje ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į meninę leidinių išvaizdą, technologinius leidybos ir spaudos sprendimus.

Spaudos technologijų įvado paskaitą pravedė lektorė Ingrida Macijauskaitė. Apie Knygų ekspoziciją pasakojo ir į saugyklas lydėjo KAVB skyriaus senųjų ir retų spaudinių vyresnioji bibliotekininkė Edita Rudminaitė.