Atnaujintos audio, video ir leidybos darbų praktikai skirtos laboratorijos

Paskelbta 13 gruodžio, 2012

Leidybos ir spaudos technologijų bei Multimedijos technologijų studijų programas pasirinkę studentai turi galimybę naudotis net trimis atnaujintomis Kauno kolegijos Intergruotų technologijų praktinio mokymo centro laboratorijomis – Audio ir video technologijų laboratorijaKompiuterinės grafikos, vizualizacijos laboratorija ir Leidybos laboratorija.

„Įsigyti nauji programinių įrangų paketai ir techniniai įrenginiai, kuriais gali naudotis Audio ir video technologijų laboratorijoje bei Kompiuterinės grafikos, vizualizacijos laboratorijoje praktinius įgūdžius tobulinantys studentai“, – teigia Technologijų fakulteto Medijų technologijų katedros dėstytojas Vidas Vainoras. Garso, vaizdo ir kitokio pobūdžio medžiagos apdorojimas atliekamas naujai įsigytomis „Adobe Cereative Suite“, „Final Cut Studio“, „Final Cut Server“, „Aperature“, „Logic Studio“, „Corel Draw“ programomis. Šiandien populiarios 3D grafikos darbus galima atlikti „Autodesk Animation“ programa.

Audio ir video laboratorijoje praktiniai studijuojančiųjų įgūdžiai tobulinami dirbant moderniomis vaizdo kameromis, mikrofonais, CD/DVD įrašymo įrenginiu ir kitais techniniais prietaisais. Būsimieji medijų specialistai turi galimybes imituoti darbo televizijoje pobūdį naudodami mikrofonus su gerve, išgaunančius kokybišką garsą. O štai Kompiuterinės grafikos laboratorija papildyta naujomis grafinėmis planšetėmis, kurios, anot V. Vainoro, itin palengvina darbą modeliuojant grafinius darbus ir juos perkeliant į kompiuterio ekraną tolimesniam apdorojimui.

„Būsimieji leidybos ir spaudos technologijos specialistai praktinius įgūdžius tobulina naujai įsigytu skaitmeniniu-leidybiniu spausdinimo aparatu „Xerox 700“, – pabrėžia Kauno kolegijos Leidybos centro vedėja Kristina Propliotina. Šio dideliu greičiu funkcijas vykdančio įrenginio valdymo ekranas – sensorinis, spausdinami A5, A4, A3 spalvoto ir nespalvoto vienpusio bei dvipusio popieriaus formatai, o spausdinamo popieriaus gramatūra – 80–350 gramų. Yra bazinio rūšiavimo funkcija, galimybė spausdinti visą knygos bloką bei atlikti daugelį kitų techninių operacijų.

Laboratorijos veikia Kauno kolegijos akademiniame miestelyje, esančiame Kauno miesto Pramonės prospekte.

Įgytas praktines žinias Leidybos ir spaudos technologijų studijas pasirinkę studentai žinias gali taikyti leidyklose, redakcijose arba spaustuvėse. Multimedijos technologijas studijuojantieji praktiškai išmoksta dirbti su televizijos ir radijo studijų prietaisais, kurti žiniatinklio svetaines, kuriose gali būti naudojami interaktyvūs elementai, animacija, taip pat studentai programuoja, kuria bei taiko duomenų bazes.

Kauno kolegijos laboratorijos naujinamos pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-15-K priemonę „Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“. Projekto pavadinimas – „Kauno kolegijos infrastruktūros plėtra, įkuriant Integruotų technologijų praktinio mokymo centrą“. Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-15-K-01-016, vertė – 4.999.543,72 Lt, trukmė – 14 mėn. (2012 m. vasario 8 d. – 2013 m. kovo 31 d.).