Tarptautinė Medijų specialistų konferencija Kanadoje

Paskelbta 12 birželio, 2013

Birželio 1-7 d. Medijų technologijų katedros dėstytojai Daiva Sajek ir Virginijus Valčiukas dalyvavo tarptautinės asociacijos IC (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts) surengtoje tradicinėje konferencijoje Ryerson universitete Toronto mieste Kanadoje.

Konferencijoje dalyvavo 19 šalių atstovai. Šalia tradiciškai aktyvių šio tinklo narių – Vokietijos, Švedijos, Belgijos, Danijos, Olandijos, Prancūzijos, Lenkijos, Rusijos, Indijos, Kinijos – šį kartą aktyviai dalyvavo keleto JAV universitetų, Brazilijos ir, žinoma, Kanados aukštųjų mokyklų grafinių technologijų, spaudos ir elektroninių medijų mokslininkai, studentai, dėstytojai ir specialistai-praktikai.

Konferencijos programa buvo labai turininga ir įvairi – pradedant dizaino, medijų verslo, marketingo problemų sprendimų pristatymu ir baigiant mokslo taikomaisiais techniniais tyrimais spaudos technologijų, programavimo, IT inžinerijos srityse.

Daiva Sajek skaitė pranešimą “Analysis of the optical characteristics using multi-spectrum luminescent inks” (straipsnio autoriai J.Margelevičius, D.Sajek, V.Valčiukas), kuriame pristatė liuminescensinių dažų naudojimo spausdintų dokumentų identifikavimui ir apsaugai, tyrimo rezultatus. Straipsnis publikuojamas konferencijos medžiagoje (žr. Combineed Proceedings, p.18-27).

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę apsilankyti dviejose didžiausiose Toronto spaustuvėse, stebėti gamybos procesą, susipažinti su inovatyviais, Lietuvoje dar tik kelią besiskinančiais spaudos medijų produktais, integruojančiais interaktyvius elementus. Kultūrinei programai buvo skirta viena diena – šią dieną rengėjai pakvietė aplankyti įžymųjį Niagaros krioklį ir Niagaros upės apylinkes, miestelį Niagara-on the Lake, kuriame buvo išspausdintas pirmasis Kanados laikraštis.

Kauno kolegija ir Medijų technologijų katedra jau 5 metai yra aktyvi šio tarptautinio tinklo, vienijančio medijų srities mokymo institucijas visame pasaulyje, narė. Be susitikimų kasmetinėse tradicinėse IC konferencijose, asociacijos nariai nuolat keičiasi informacija apie studijų proceso organizavimą, studijų programas ir rinkos diktuojamas studijų rezultatų “slinkimo kryptis”, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes bei rengia konferencijas stambių tarptautinių šakinių parodų metu.

Dalyvavimas šiame tinkle sudaro puikias sąlygas medijų srities studijų programų – Leidybos ir spaudos technologijų ir Multimedijos technologijos – kokybiškam realizavimui, inovatyvumui, lankstumui, savalaikiam atnaujinimui ir reagavimui į pokyčius, vykstančius šioje srityje ne vien Lietuvoje, bet ir pasaulyje.