Medijų technologijų katedros dėstytojų viešnagė Maskvoje

Paskelbta 20 lapkričio, 2013

Šių metų lapkričio 11-16 d. Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Medijų technologijų katedros vedėja Daiva Sajek kartu su šios katedros dėstytoja Ingrida Macijauskaite lankėsi Maskvoje. Kelionės tikslas – dalyvauti tarptautinėje poligrafijos technologijų ir įrangos parodoje „POLYGRAPHINTER‘13” bei tęsti bendradarbiavimą su Maskvos valstybiniu spaudos universitetu.

Parodoje dėstytojos turėjo galimybę iš arti susipažinti su medijų srities technologinėmis inovacijomis, nauja poligrafijos įranga bei medžiagomis, užmegsti ryšius su specialybinės literatūros leidėjais.

Susitikimo su Maskvos valstybinio spaudos universiteto vadovais metu nutarta atnaujinti tarpinstitucinę Kauno kolegijos ir šio universiteto bendradarbiavimo sutartį, kuri buvo pasirašyta 2005 m. Tarp sutartyje numatytų veiklų – bendradarbiavimas moksliniuose tyrimuose, partnerystė organizuojant tarptautines specialybės konferencijas Kauno kolegijoje, abipusiai studentų ir dėstytojų vizitai bei kita. Šiuo metu, keičiantis Erasmus programos strategijai, atsiranda nauji prioritetai, kuriuos būtina numatyti atnaujintoje sutarties redakcijoje.

Susitikime su Ikispaustuvinių procesų katedros mokslininkais numatyti konkretūs planai rengiant bendras publikacijas apie lazerinių technologijų taikymą spaudos formų gamybai, aptarti naujų mokslinių tyrimų, kuriuos šioje srityje atliko katedros doktorantai, aspektai ir perspektyvos.

Medijų technologijų katedra glaudžius ryšius su Maskvos valstybiniu spaudos universitetu palaiko nuo 2004 metų. Šis universitetas – plačiai žinomas ir vertinamas ne tik Rusijoje, bet ir Europoje bei pasaulyje, jo vadovai bei mokslininkai bendradarbiauja su daugelio pasaulio šalių mokslo institucijomis. Šis universitetas, kaip ir Kauno kolegija, yra tarptautinės medijų srities mokymno institucijas vienijančios asociacijos IC EIGA (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts) narys.