Projekto „New media in old market“ partnerių susitikimas

Paskelbta 22 lapkričio, 2013

Lapkričio  19-20 dienomis Kaune vyko projekto „New media in old market“ partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo atstovai iš Ispanijos, Danijos, Olandijos, Suomijos ir Lietuvos aukštųjų mokyklų. Kauno kolegiją atstovavo Medijų technologijų katedros dėstytojai Alfredas Macijauskas ir Arūnas Liuiza.

Projektas „New media in old market“ – Erasmus finansuojama intensyvi programa, skirta studentams, studijuojantiems multimedijos bei audio/video technologijas. Programą koordinuoja Kauno kolegija, kartu su Mikkeli University of Applied Sciences (Suomija), Lillebaelt Academy (Danija), Karel de Grote Hogeschool (Belgija), Universitat Politecnica de Catalunya (Ispanija), Hogeschool Utrecht (Olandija) ir Instituto Politecnico do Porto (Portugalija).

Švietimo įstaigų atstovai susitiko su projekto partneriais – Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga. Ši sąjunga organizuoja kasmetinę Kazimiero mugę Kaune, o „New media in old market“ projekto tikslas yra surasti naujųjų medijų panaudojimo galimybių šiame renginyje. Susitikime buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, organizatoriams kylančios problemos ir galimi naujų technologijų pritaikymo būdai.

Projekto partneriai taip pat sudarė būsimo intensyvaus periodo programą, numatė būsimas veiklas. Intensyviajame periode, kuris vyks 2014 m. kovo pradžioje, dalyvaus po 5 studentus ir vieną dėstytoją iš kiekvienos šalies, bus suformuotos 5 tarptautinės komandos, kurios dirbs prie skirtingų projektų – kurs naują grafinę, audio-vizualinę medžiagą, programuos sistemas, kurios palengvins mugės organizatorių darbą, ieškos naujų, šiuolaikinių marketingo sprendimų. Dalyviai taip pat diskutuos apie socialinių tinklų situaciją jų šalyse, o juos lydintys dėstytojai dalinsis žiniomis paskaitose ir praktinių užsiėmimų metu. Kauno kolegijoje intensyvaus periodo dalyviai bus atrinkti iš Medijų technologijų katedros Multimedijos technologijos studių programos studentų.

Erasmus IP projektas „New media in old market“ – ilgamečio bendradarbiavimo tęsinys. Daugelis projekto partnerių 2010-2012 m. kartu dalyvavo kitame IP projekte – „International opera media experience“ Suomijoje, Savonlinna mieste. Sukaupta patirtis buvo sėkmingai panaudota rengiant naujojo projekto programą.