Knygų mugė 2014

Paskelbta 24 vasario, 2014

Vasario 20-23 d. Leidybos ir spaudos technologijų specialybės studentai reprezentavo Kauno kolegijos Leidybos centrą tradicinėje jau 15–ojoje Vilniaus Knygų mugėje.

Tradiciškai, Knygų mugėje dalyvauja Kauno kolegijos Leidybos centras. Jungtiniame Lietuvos Akademinių leidyklų asociacijos (LALA) stende kartu su kitų aukštųjų mokyklų leidyklų atstovais Kauno kolegijos studentai pristatė kolegijos Leidybos centre išleistas knygas. Medijų technologijų katedra reiškia nuoširdžią padėką LS-1 grupės studentams, jau antrus metus puikiai dirbusiems Leidybos centro stende.

Vasario 21 d. Medijų technologijų katedra taip pat organizavo išvyką į Vilniaus Knygų mugę. Penktadienį Litexpo rūmuose praleido didelis būrys Kauno kolegijos dėstytojų, Leidybos ir spaudos techologijų bei Multimedijos technologijos specialybių studentų. Išvykoje taip pat dalyvavo Vadybos ir Ekonomikos bei J.Vienožinskio menų fakultetų dėstytojai bei studentai, o taip pat – pagal Erasmus programą studijuojantys užsienio studentai.