Medijų technologijų katedros projektai

Paskelbta 23 gegužės, 2014

Projektai, kuriuose dalyvavo Medijų technologijų katedros studentai ir dėstytojai.

Nr. Projekto pavadinimas Projekto finansavimas Dalyviai
 1. „New Media in Old Market (Kauno kolegija, Lietuva, 2014) Erasmus IP A.Macijauskas, A.Liuiza, V.Vainoras, studentai
 2. And Always Wins the Pleasure” (Mediencollege, Dresden, Germany, 2012) Dvišalis IP projektas L.Grikšienė, N.Šepetienė, studentai
 3. Multimedia in the Zoo” (Lillebaelt Academy of High Education, Denmark, 2012) Dvišalis IP projektas A.Liuiza, M.Bobina, A.Macijauskas, studentai
 4. International Opera Media Experience (Mikeli UAS, Finland, 2010, 2011, 2012) Erasmus IP A.Macijauskas, M.Bobina, V.Vainoras, studentai
 5. Spaudos ir leidybos studentų praktikos gerinimas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01, 2010-2012 ES struktūriniai fondai D. Sajek, V. Valčiukas
 6. The Use of Modern Printing Technologies in Marketing and Management” (Czestochova University of Management, Polland, 2010-2011) Trišalis IP projektas M.Bobina, R.Gudaitienė, studentai
 7. Kauno kolegijos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos tobulinimas“, VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-006, 2011 ES struktūriniai fondai D. Sajek
 8. Sisteminė Kauno ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijų dėstytojų kompetencijų plėtra, VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-005, 2011 ES struktūriniai fondai D. Sajek, I. Macijauskaitė, K. Paužienė, V. Morkūnienė, V. Valčiukas
 9.

Interactive Calendar for International Circle (Mediencollege Dresden, Germany, Moscow State university of Printing Arts, 2010)

Trišalis IP projektas D.Sajek, V.Vainoras
 10. IPUP – Intensive Programme for Underwater Photography (Yasar University, Turkey, 2009) Erasmus IP M.Bobina, studentai
 11. See together or see the other“ (Mediencollege, Dresden, Germany, 2009) Saksonijos aplinkos ministerija M.Bobina,L.Grikšienė, studentai
 12. Inside-Out“ (Mediencollege, Dresden, Germany, 2008) Saksonijos aplinkos ministerija M.Bobina,V.Vainoras, studentai
 13. Lietuvos mokslo ir stu­di­jų e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams(KTU, 2006-2008 ) ES struktūriniai fondai V.Valčiukas, V.Vainoras
 14. Lietuvos virtuali biblioteka bei vi­sa­teks­čių dokumentų duomenų bazės sukūrimas(KTU, 2006-2008) ES struktūriniai fondai V.Valčiukas, V.Vainoras
 15. Inovatyvių sprendimų diegimas leidybos ir multimedijos technologijos studijose(KK MD 2006-2008) ES struktūriniai fondai A.Macijauskas, V.Valčiukas, D.Sajek, L.Grikšienė, V.Vainoras, J.Margelevičius, M.Bobina, R.Gudaitienė, kt.