Grafinės ir skaitmeninės medijos

Suteikiamas išsilavinimas

Medžiagų technologijų profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijos

Forma – nuolatinės studijos (NL), ištęstinės studijos (I).
Trukmė – NL 3 metai (6 semestrai), I 4 metai (8 semestrai).
Šakos: ikispaustuvinių procesų technologija, spaudos technologija.

Ugdomi gebėjimai

  • apdoroti rankraščius bei grafinius vaizdus kompiuterinėmis leidybos programomis;
  • rinkti, redaguoti, maketuoti tekstus ir grafinę medžiagą kompiuteriu;
  • paruošti tekstą ir iliustracijas spaudai;
  • organizuoti leidybos padalinių darbą, poligrafijos leidinių reklamą bei prekybą;
  • paruošti leidinius spausdinimui;
  • parinkti popieriaus rūšį ir formatą;
  • atlikti formų gamybos, spaudos ir apdailos darbus;
  • parinkti įrengimus įvairių leidinių spausdinimui bei apdailai.

Veiklos sritys

Absolventai gali dirbti leidyklose, spaustuvėse, reklamos agentūrose ir įrangą rinkai tiekiančiose įmonėse – apdoroti poligrafinį popierių, dažus, kitas poligrafines medžiagas.

Kur studijuosite

Kauno kolegijos Technologijų fakultetas
Pramonės pr. 22, LT-50468 Kaunas
Tel. (8 37) 452 739

Studijuojami dalykai

1 semestras

I semester (16 weeks lectures; 4 weeks exams.)

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Filosofija / Philosophy 6
2. Specialybės kalbos kultūra ir dokumentų valdymas / Contemporary Lithuanian 3
3. Fizika / Physics 3
4. Matematika 1 / Mathematics 1 3
5. Informacinės technologijos 1 / IT 1 6
6. Medijų rinka ir technologijos 6
7. Grafinis dizainas 1 / Graphic Design 1 3
Fizinis aktyvumas / Physical Training
Introduction in Studies

II semestras

12 weeks lectures; 4 weeks exams; 4 weeks practice.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Chemija / Chemistry 6
2. Matematika 2 / Mathematics 2 3
3. Informacijos technologijos 2 3
4. Kompiuterinė grafika ir maketavimas 1 6
5. Teisės pagrindai / Basics of Law 3
6. Grafinis dizainas 2 / Graphic Design 2 6
7. Įvadinė specialybės praktika / Introductory Specialty Practice 6
Fizinis aktyvumas / Physical Training

III semestras

16 weeks lectures; 4 weeks exams.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Užsienio kalba / Foreign Language 6
2. Grafinių medijų technologijos 1 6
3. Kompiuterinė grafika ir maketavimas 2 3
4. Žurnalistikos pagrindai 6
5. Spaudos medžiagos 3
6. Skaitmeninių medijų technologijos 6

IV semestras

8 weeks lectures; 2 weeks exams.; 10 practice.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Grafinių medijų technologijos 2 3
2. Teisės pagrindai 3
3. Elektroninė leidyba 6
4. Medijų produktų kūrimo praktika 6
5. Medijų technologijų praktika 9
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
6. Užsienio kalba (anglų) / Foreign Language (English) 3
7. Skaitmeninė fotografija / Digital Photography 3

V semestras

10 weeks lectures; 4 weeks exams; 6 weeks practice.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Medijų verslo kūrimas ir valdymas 9
2. Baigiamoji praktika 9
3. Medijų produktų kūrimas 1 6
4. Medijų produktų gamyba 1 3
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
6. Užsienio kalba (anglų) / Foreign Language (English) 3
7. Skaitmeninė fotografija / Digital Photography 3

VI semestras

8 weeks lectures; 4 weeks exams; 8 weeks final project.

Studijuojamas dalykas Kreditai (ETC)
1. Žmogaus sauga / Human Safety 3
2. Baigiamasis darbas / Final Project 12
3. Medijų produktų kūrimas 2 3
4. Medijų produktų gamyba 2 6
5. Skaitmeninių medijų produktų publikavimas 3
Pasirenkamas dalykas / Optional subjects (choose one) Kreditai (ETC)
Kūrybiškas problemų sprendimas / Bendravimo psichologija / Dalykai iš KK laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo 3